HORSES & MORE FOR SALE - SHAUN FORMOSA (TAS-SUNNY) - CALL ON 99443789 FOR MORE DETAILS

Oliwer Hip

.

Tide Water

.

Proserpine

.

Made Ave Maria

.

Irena Palema

.

Happy Ours

.

Foxy Brown

.

Jim Sanna

.

Prophet Bi

Ziemel Taljan
Gera darbtejn biss fil klassi Silver f'Lulju li ghadda.

Srieken Custom

Ghandna ghal bejgh zewg t'srieken Custom Flexure
u iehor Custom 2000.

Kollha f'kundizzjoni tajba.
Prezz tajjeb hafna!

Srieken FCS

Srieken FCS f'kundizzjoni perfetta.
Kuluri hemm iswed, blue u ahmar.
l-iswed hu dan tar-ritratt.

Ghal aktar ritratti cemplu fuq 99443789